top of page

Rezonuj s námi!

Jiný pohled je neziskový spolek podobně smýšlejících lidí, kteří organizují i vedou workshopy, kurzy, lekce a tvoří hudbu ve Faust studiu v Praze. Jde nám primárně o to, aby se postupně zvyšovalo přijímání diverzity a aby rostla empatie ve společnosti. Nejlepším pojítkem je pro nás hudba, ale věnujeme
se i dalším (osvětovým) projektům a činnostem. Právě v hudbě (a hudebním průmyslu) nejsou všichni dostatečně reprezentováni, což se může změnit, když své pocity a nápady začnou nahrávat, realizovat a posílat do světa! Jedním z našich cílů je i to, abychom/abyste byli vidět a slyšet! Ať už jste lidé z mainstreamu nebo z minorit, ať jste ženy (a těch je mezi producentkami stále málo!), či teenageři, naše workshopy a kurzy vás rádi uvítají. Jsou založeny na empatii, trpělivosti, společné zábavě a energii. Formálně (viz stanovy spolku) je účelem spolku podpora vzdělávání a emancipace žen a osob s menšinovou sexuální orientací, různou etnicitou či rasou, pomocí hudby, sportu, umění, ICT, filosofie a psychohygieny, v rámci dílen, besed, kurzů, osvětových akcí a festivalů, které spolek organizuje.

Jiný Pohled z.S.

Kdo Jsme

...

bottom of page